Spoločnosť DOM FARIEB, spol. s r.o. pôsobí na trhu so stavebným materiálom od roku 2001. Je priamym pokračovateľom obchodnej vetvy stavebnej firmy M.P.Stav, ktorá zahájila svoju činnosť v predaji stavebných materiálov v roku 1999 otvorením svojej prvej maloobchodnej predajne v Šali. Stavebná časť budovaná od roku 1996 bola v roku 2001 integrovaná do firmy MONTY Pro, spol. s r.o.. Táto stavebná firma dnes predstavuje jednu z najväčších stavebných spoločností špecializujúcich sa na dodatočné kontaktné zateplenie obytných budov v Bratislave a okolí.


Organizačná štruktúra firmy DOM FARIEB, spol. s r.o. sa od roku 2001 vyvíjala a menila. Z pôvodne otvorených maloobchodných prevádzok v Šali, Nových Zámkoch, Šamoríne, Bratislave, Komárne a v Trnave postupnou optimalizáciou a dvoma obchodnými akvizíciami vzniklo predajné portfólio, ktoré je bližšie predstavené v menu Naše pobočky.